Fakty i mity o pstrągu

iStock_000015544819XSmall

Pstrąg – hodowla, żywienie, przepisy bezpieczeństwa, hodowcy w Polsce.

Hodowla. Jak większość żywności pochodzenia zwierzęcego, pstrągi pochodzą z hodowli, prowadzonej w wyspecjalizowanych gospodarstwach rybackich. Jednak nie każdy i nie wszędzie może taką hodowlę prowadzić – produkcja pstrągów jest możliwa tylko tam, gdzie jest źródło chłodnej latem, dobrze natlenionej i pozbawionej zanieczyszczeń wody. Ryba ta całe swe życie spędza w krystalicznie czystych rzekach, takich warunków wymaga również od hodowcy. Hodowla pstrągów odbywa się w stawach przepływowych, zasilanych wodą z rzek i potoków, często wspieranych obiegiem zamkniętym wody. W obu przypadkach woda wypływająca ze stawów musi zostać oczyszczona z resztek pokarmu oraz produktów przemiany materii. Zadanie to musi być realizowane z największą skrupulatnością, co musi być potwierdzane poprzez stałe badania wody, które są wymogiem wobec każdego hodowcy. Hodowla ryb zwana Akwakulturą, oraz postęp w jej dziedzinie, umożliwia nam już nie tylko produkcję rybacką bez szkodliwego wpływu na środowisko, ale i poprawę jakości wody wykorzystywanej do produkcji ryb. Zaawansowane systemy filtrów mechanicznych i biologicznych, pozwalają w sposób naturalny przywracać czystość wody. Hodowane pstrągi mają więc zapewniony stały dopływ czystej, dobrze natlenionej wody, na czym zależy nie tylko hodowcom, urzędnikom i ekologom dbającym o stan naszych wód. Pstrąg po prostu nie toleruje zanieczy-szczonej wody – nie ma tu więc żadnej drogi na skróty.

Żywienie. Bardzo ważnym aspektem jakości mięsa hodowanych zwierząt, jest skład i jakość pasz stosowanych w ich hodowli. W odró-żnieniu od innych gałęzi rolnictwa, od lat niewiele zmienia się w składzie paszy dla pstrągów. Nadal ok. 90% jej składu stanowi mączka rybna – pstrągi będące rybami drapieżnymi uparcie nie chcą trawić komponentów pochodzenia roślin-nego, ale i żadnych wypełniaczy czy „dopalaczy”. Mączka rybna pochodzi głównie z ryb morskich, bogatych w kwasy omega 3 oraz tran, proces technologiczny jej produkcji eliminuje wszelkie niepożądane składniki – przede wszystkim dioksyny, które mogą występować w tkankach ryb dziko żyjących. Po raz kolejny okazuje się, że pstrąg jest bardzo „mądrą” rybą – grymasi nie tylko w przypadku jakości wód, w których żyje – posiada również bardzo wysublimowane podniebienie…

Bezpieczeństwo. Hodowcy ryb nadzorowani są przez szereg instytucji, podlegają pod szereg uregulowań prawnych znacznie przekraczających nadzór nad innymi gałęziami rolnictwa. Możliwość korzystania z wód publicznych, zapewniona jest dopiero po spełnieniu szeregu wymogów ustaw o ochronie środowiska oraz prawa wodnego, określanych w skomplikowanych pozwoleniach wodno-prawnych. Dodat-kowo przez cały okres funkcjonowania, gospodarstwa zobowiązane są do monitorowania parametrów wody. Hodowla ryb, jakość pasz, przetwórstwo i obrót nadzorowany jest przez inspekcję weterynaryjną, sanepid odpowiada natomiast za okres trwałości produktów pochodzących z pstrągów oraz ich jakość w placówkach sprzedaży detalicznej. Nawet po przetworzeniu pstrągi zachowują formę pierwotną (sprzedawane są w całości bądź rozdrobnieniu), co uniemożliwia stosowanie sztucznych wypełniaczy, powszechnych dzisiaj m.in. w większości wędlin. W ogromnej większości w polskich sklepach sprze-dawane są pstrągi pochodzące z polskich hodowli – co gwarantuje krótki czas ich transportu, świeżość i wysoką jakość mięsa tych ryb.

Hodowcy. Hodowla ryb, w tym pstrągów, jest bardzo specyficzną i trudną gałęzią rolnictwa. Od hodowców wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i dużej determinacji. Dla większości z nich, oprócz sposobu na życie i źródła zarobków jest to także pasja. Tak w Polsce jak i w całej Europie, hodowla pstrąga prowadzona jest w ogromnej większości przez małe rodzinne gospodarstwa, nawet największe z nich to nadal malutkie rodzynki wobec wielkotowarowych, przemysłowych farm trzody chlewnej czy tuczarni drobiu. Gwarantuje to wysoką kulturę produkcji na każdym jej etapie, oraz duże zaangażowanie osób odpowiedzialnych za jakość produktu końcowego. Hodowcy zrzeszają się w profesjonalne stowarzyszenia, które przyspieszają proces wymiany

doświadczeń pomiędzy krajami, oraz dbają o zrównoważony rozwój branży w poszanowaniu środowiska naturalnego i jakości wód. Polskie Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach m.in. SustainAqua – projekcie promującym zrównoważony rozwój sektora akwakultury, Dialogu WWF- wielopłaszczyznowej współpracy z organizacjami ekologicznymi i innych. Polscy hodowcy ryb w imponującym tempie uzyskują kolejne certyfikaty potwierdzające odpowiedni poziom wiedzy o „dobrostanie ryb”, czy zasadach transportu i humanitarnego obchodzenia się z żywymi rybami, co pozwala zaliczać ich do elity producentów żywności pochodzenia zwierzęcego. Przygotowy-wany obecnie przez Unię Europejską projekt ustawy o akwakulturze ekologicznej, umożliwi uzyskanie certyfikatów ekologicznych większości z polskich gospodarstw – wszystkie zawarte w niej wymogi spełniane są już dzisiaj.

Pozostałe artykuły

Wpływ produkcji pstrąga na środowisko naturalne

Produkcja ryb łososiowatych w Polsce rozpoczęła się w latach 60 zeszłego wieku. Początkowo stanowiła jedynie promil całkowitej produkcji ryb słodkowodnych w naszym kraju.

Produkcja pstrąga - pozaprodukcyjne korzyści produkcji ryb

Oczywistymi korzyściami z produkcji ryb łososiowatych są korzyści materialne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Do korzyści, które produkcja ta przynosi społeczeństwu zaliczyć także można prozdrowotne aspekty mięsa rybiego.

Ocena organoleptyczna pstrąga tęczowego z chowu na wodach recyrkulowanych

Rynek artykułów spożywczych jest we współczesnej Polsce bardzo bogaty. W wielu obszarach obserwuje się przewagę popytu nad podażą, co, wraz ze wzrostem samoświadomości konsumenta poszukującego coraz częściej produktów o określonym standardzie, zmusza producentów i dystrybutorów do zapewnienia stałej wysokiej jakości swojego towaru.

Hodowla pstrąga jest jedną z najmniej wpływających na środowisko

W tym dziale prezenujemy Fakty i mity o pstrągu. Jednym z mitów jest informacja, że hodowle pstrągów mają zły wpływ na środowisko. Przeczytaj dlaczego jest to MITEM.

SPRŁ 2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone